Register Login Password forgotten?

Detail View for Full-Rate Data (CRD) - Dataset No. 1414157

Data Information

Satellite:Glonass-109 (0706503)
StationHerstmonceux, United Kingdom (78403501)
Start Data Date:2016-03-02 19:02:38
End Data Date:2016-03-02 20:30:03
Version:00
Observations:16988
Incoming Date:2016-03-03 09:42:45
Incoming Filename:7840_glonass109_crd_20160302_19_00.frd

System Information

Status:Valid
Send Hourly NASA OC:---
Send Daily NASA OC:---
Send Daily CDDIS:2016-03-03

FTP

Daily:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2016/glonass109_20160302.frd
Monthly:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2016/glonass109_201603.frd

Data

H1 CRD 01 2016  3  3  9
H2 HERL       7840 35 01 04
H3 glonass109  0706503 9109    32395 0 1
H4  0 2016  3  2 19  2 38 2016  3  2 20 30  3  0 0 0 0 1 0 2 0
C0 0   532.080   KS  khz SPD5 HMas T2L2
C1 0  khz    Nd-Yag   1064.16   1000.00      1.10  10.0 20.00   1
C2 0 SPD5 SPAD5        532.000 20.00   0.0   0.0      +0.7v   0.0  0.15  20.0   0.0 Single_fot
C3 0 HMas iMaser_3000  iMaser_3000  HxET_=_3x_dassault   55    -3.177
20 68342.400           996.91 275.00  90. 0
20 68696.640           996.88 275.00  89. 0
20 69059.520           996.96 275.00  88. 0
20 69422.400           996.91 275.00  88. 0
20 69603.840           996.91 275.00  87. 0
20 69958.080           996.89 275.10  85. 0
20 70320.960           996.95 275.20  84. 0
20 70683.840           996.89 275.40  83. 0
20 70856.640           996.85 275.40  83. 0
20 71219.520           996.85 275.60  83. 0
20 71582.400           996.80 275.70  83. 0
20 71763.840           996.80 275.80  83. 0
20 72118.080           996.80 275.90  82. 0
20 72480.960           996.77 276.10  83. 0
20 72843.840           996.84 276.20  83. 0
20 73016.640           996.81 276.30  84. 0
20 73379.520           996.83 276.30  84. 0
20 73742.400           996.83 276.40  84. 0
20 73923.840           996.88 276.40  84. 0
40 65836.800         0   KS      -1      -1  122.977   98864.4     0.0  24.0   0.0   2.7   0.0 2 2 0
40 69742.080         0   KS      -1      -1  122.977   98863.7     0.0  22.7   0.0   2.7   0.0 2 2 0
40 71815.680         0   KS      -1      -1  122.977   98863.1     0.0  24.0   0.1   2.6   0.0 2 2 0
40 73042.560         0   KS      -1      -1  122.977   98861.7     0.0  22.0  -0.0   2.5   0.0 2 2 0
40 75651.840&nb ...