Register Login Password forgotten?

Detail View for Full-Rate Data (CRD) - Dataset No. 1440003

Data Information

Satellite:Glonass-109 (0706503)
StationHerstmonceux, United Kingdom (78403501)
Start Data Date:2016-08-13 23:18:05
End Data Date:2016-08-14 00:05:03
Version:00
Observations:4917
Incoming Date:2016-08-15 07:44:18
Incoming Filename:7840_glonass109_crd_20160813_23_00.frd

System Information

Status:Valid
Send Hourly NASA OC:---
Send Daily NASA OC:---
Send Daily CDDIS:2016-08-15

FTP

Daily:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2016/glonass109_20160813.frd
Monthly:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2016/glonass109_201608.frd

Data

H1 CRD 01 2016  8 15  7
H2 HERL       7840 35 01 04
H3 glonass109  0706503 9109    32395 0 1
H4  0 2016  8 13 23 18  5 2016  8 14  0  5  3  0 0 0 0 1 0 2 0
C0 0   532.080   KS  khz SPD5 HMas T2L2
C1 0  khz    Nd-Yag   1064.16   1000.00      1.10  10.0 20.00   1
C2 0 SPD5 SPAD5        532.000 20.00   0.0   0.0      +0.7v   0.0  0.15  20.0   0.0 Single_fot
C3 0 HMas iMaser_3000  iMaser_3000  HxET_=_3x_dassault   55    -0.750
20 83643.840          1020.14 288.00  96. 0
20 83998.080          1020.14 288.10  97. 0
20 84360.960          1020.14 288.20  97. 0
20 84723.840          1020.16 288.20  97. 0
20 85078.080          1020.16 288.10  96. 0
20 85259.520          1020.16 288.10  96. 0
20 85622.400          1020.21 288.10  96. 0
20 85976.640          1020.16 288.10  96. 0
20 86158.080          1020.19 288.10  96. 0
20   120.960          1020.15 288.00  97. 0
20   535.680          1020.12 288.10  97. 0
40 80654.400         0   KS      -1      -1  122.977   98868.4     0.0  23.3  -0.0   2.7   0.0 2 2 0
40 84240.000         0   KS      -1      -1  122.977   98869.1     0.0  24.0   0.0   2.7   0.0 2 2 0
40  3343.680         0   KS      -1      -1  122.977   98873.7     0.0  24.0   0.1   2.6   0.0 2 2 0
10 83885.949310129729     0.132458536318   KS 2 2 0 0    0
10 83885.959310128630     0.132458546419   KS 2 2 0 0    0
10 83885.982310124754     0.132458568358   KS 2 2 0 0    0
10 83885.984310133018     0.132458570701   KS 2 2 0 0    0
10 83885.986310127117     0.132458572468   KS 2 2 0 0    0
10 83886.004310130876     0.132458589673   KS 2 2 0 0    0
10 83886.319310132415     0.132458896369   KS 2 2 0 0    0
10 83886.346310130934     0.132458922633   KS 2 2 0 0    0
10 83886.408310132780     0.132458982812   KS 2 2 0 0    0
10 83886.429310120609     0.132459003232   KS 2 ...