Register Login Password forgotten?

Detail View for Full-Rate Data (CRD) - Dataset No. 1443811

Data Information

Satellite:Glonass-109 (0706503)
StationHerstmonceux, United Kingdom (78403501)
Start Data Date:2016-08-30 20:18:14
End Data Date:2016-08-30 21:46:57
Version:00
Observations:5253
Incoming Date:2016-08-31 07:46:36
Incoming Filename:7840_glonass109_crd_20160830_20_00.frd

System Information

Status:Valid
Send Hourly NASA OC:---
Send Daily NASA OC:---
Send Daily CDDIS:2016-08-31

FTP

Daily:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2016/glonass109_20160830.frd
Monthly:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2016/glonass109_201608.frd

Data

H1 CRD 01 2016  8 31  7
H2 HERL       7840 35 01 04
H3 glonass109  0706503 9109    32395 0 1
H4  0 2016  8 30 20 18 14 2016  8 30 21 46 57  0 0 0 0 1 0 2 0
C0 0   532.080   KS  khz SPD5 HMas T2L2
C1 0  khz    Nd-Yag   1064.16   1000.00      1.10  10.0 20.00   1
C2 0 SPD5 SPAD5        532.000 20.00   0.0   0.0      +0.7v   0.0  0.15  20.0   0.0 Single_fot
C3 0 HMas iMaser_3000  iMaser_3000  HxET_=_3x_dassault   55    -0.549
20 72722.880          1019.40 288.60  83. 0
20 72956.160          1019.39 288.60  84. 0
20 73379.520          1019.38 288.50  84. 0
20 73742.400          1019.38 288.40  84. 0
20 73923.840          1019.36 288.40  84. 0
20 74278.080          1019.34 288.40  85. 0
20 74640.960          1019.36 288.30  86. 0
20 75003.840          1019.38 288.20  86. 0
20 75176.640          1019.39 288.20  86. 0
20 75539.520          1019.38 288.10  86. 0
20 75902.400          1019.37 288.00  86. 0
20 76083.840          1019.36 288.00  86. 0
20 76438.080          1019.36 287.90  87. 0
20 76619.520          1019.36 287.90  87. 0
20 77103.360          1019.34 287.80  87. 0
20 77336.640          1019.28 287.70  87. 0
20 77578.560          1019.29 287.70  87. 0
20 78062.400          1019.28 287.50  88. 0
20 78295.680          1019.25 287.50  88. 0
20 78537.600          1019.23 287.40  89. 0
40 72023.040         0   KS      -1      -1  122.977   98844.4     0.0  22.7  -0.1   2.7   0.0 2 2 0
40 74252.160         0   KS      -1      -1  122.977   98854.4     0.0  24.0   0.1   2.7   0.0 2 2 0
40 76680.000         0   KS      -1      -1  122.977   98850.4     0.0  23.3   0.1   2.6   0.0 2 2 0
40 80507.520         0   KS      -1      -1  122.977   98849.7     0.0  22.7   0.0   2.7   0.0 2 2 0
10 73096.0958 ...