Register Login Password forgotten?

Detail View for Full-Rate Data (CRD) - Dataset No. 1636039

Data Information

Satellite:Glonass-109 (0706503)
StationHerstmonceux, United Kingdom (78403501)
Start Data Date:2018-07-24 01:00:02
End Data Date:2018-07-24 01:05:40
Version:00
Observations:5502
Incoming Date:2018-07-24 07:22:39
Incoming Filename:7840_glonass109_crd_20180723_25_00.frd

System Information

Status:Valid
Send Hourly NASA OC:---
Send Daily NASA OC:---
Send Daily CDDIS:2018-07-24

FTP

Daily:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2018/glonass109_20180724.frd
Monthly:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/glonass109/2018/glonass109_201807.frd

Data

H1 CRD 01 2018  7 24  7
H2 HERL       7840 35 01 04
H3 glonass109  0706503 9109    32395 0 1
H4  0 2018  7 24  1  0  2 2018  7 24  1  5 40  0 0 0 0 1 0 2 0
C0 0   532.080   KS  khz SPD5 HMas T2L2
C1 0  khz    Nd-Yag   1064.16   1000.00      1.10  10.0 20.00   1
C2 0 SPD5 SPAD5        532.080 20.00   0.0   0.0      +0.7v   0.0  0.15  20.0   0.0 Single_fot
C3 0 HMas iMaser_3000  iMaser_3000  HxET_=_3x_dassault   55    -0.597
20  2583.360          1012.39 290.00  96. 0
20  2816.640          1012.39 290.00  96. 0
20  3058.560          1012.41 289.90  95. 0
20  3542.400          1012.37 289.80  95. 0
20  3775.680          1012.31 289.80  95. 0
20  4259.520          1012.24 289.60  95. 0
20  4501.440          1012.24 289.60  96. 0
20  4743.360          1012.25 289.50  96. 0
20  5218.560          1012.24 289.30  97. 0
20  5460.480          1012.24 289.30  97. 0
20  5702.400          1012.24 289.30  96. 0
20  6177.600          1012.19 289.20  97. 0
20  6419.520          1012.11 289.20  97. 0
20  6661.440          1012.16 289.20  97. 0
20  7136.640          1012.18 289.20  97. 0
20  7378.560          1012.16 289.10  98. 0
20  7862.400          1012.16 289.00  97. 0
20  8104.320          1012.19 289.00  97. 0
20  8337.600          1012.20 288.90  97. 0
20  8821.440          1012.14 288.90  98. 0
20  9063.360          1012.14 288.90  98. 0
40 83946.240         0   KS    3959    3959  122.977   98933.8     0.0  22.7   0.1  -0.3   0.0 2 0 0
40  5330.880         0   KS    3731    3731  122.977   98937.1     0.0  23.3   0.1  -0.3   0.5 2 0 0
40  9426.240         0   KS    1387    1387  122.977   98941.8     0.0  22.7   0.0  -0.4  -1.0 2 0 0
50   KS  40.1  0.207 -0.681   -4.5 0
10  3601.019648632962     0.130900905382  ...