Register Login Password forgotten?

Detail View for Full-Rate Data (CRD) - Dataset No. 1841520

Data Information

Satellite:Starlette (7501001)
StationMendeleevo 2, Russia (18748301)
Start Data Date:2019-11-14 17:29:39
End Data Date:2019-11-14 17:35:33
Version:00
Observations:10650
Incoming Date:2019-11-14 20:46:19
Incoming Filename:1874_starlette_CRD_20191114_17_29.frd

System Information

Status:Warning (W50031)
Send Hourly NASA OC:2019-11-14 20:00:00
Send Daily NASA OC:2019-11-14
Send Daily CDDIS:2019-11-14

FTP

Daily:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/starlette/2019/starlette_20191114.frd
Monthly:ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/fr_crd/starlette/2019/starlette_201911.frd

Data

H1 CRD  1 2019 11 14 23
H2 MDVS       1874 83 01  4
H3 starlette   7501001 1134    07646 0 1
H4  0 2019 11 14 17 29 39 2019 11 14 17 35 33  0 0 0 0 0 0 2 0
C0 0    532.000 STD
60 STD  0 0
20 62979.564997910000 1001.90  276.80  70 0
40 62979.564997910000 0 STD     10650    10650      -1   144113.0     0.0 255.3     0.0     0.0    0.0 3 2 0
10 62979.564997910000     0.010869354180 STD  2 2 2 0     0
30 62979.564997910000     244.889262939135     26.782569410218 0 2 0
10 62979.594966870000     0.010868532509 STD  2 2 2 0     0
30 62979.594966870000     244.883713949947     26.786167462260 0 2 0
10 62979.598296690000     0.010868441295 STD  2 2 2 0     0
30 62979.598296690000     244.883097332702     26.786567247129 0 2 0
10 62979.608296480000     0.010868167344 STD  2 2 2 0     0
30 62979.608296480000     244.881245478097     26.787767852843 0 2 0
10 62979.611626060000     0.010868075289 STD  2 2 2 0     0
30 62979.611626060000     244.880628845388     26.788167616133 0 2 0
10 62979.628275870000     0.010867618825 STD  2 2 2 0     0
30 62979.628275870000     244.877545103584     26.790166689022 0 2 0
10 62979.664894680000     0.010866615093 STD  2 2 2 0     0
30 62979.664894680000     244.870761549885     26.794563514928 0 2 0
10 62979.691523610000     0.010865885033 STD  2 2 2 0     0
30 62979.691523610000     244.865827462175     26.797760991562 0 2 0
10 62979.724842680000     0.010864971653 STD  2 2 2 0     0
30 62979.724842680000     244.859652406046     26.801761951163 0 2 0
10 62979.738162240000     0.010864606477 STD  2 2 2 0     0
30 62979.738162240000     244.857183459203     26.803361416677 0 2 0
10 62979.764801220000     0.010863876960 STD  2 2 2 0     0
30 62979.764801220000     244.852244872259     26.806560417332 0 2 0
10 62979.771450890000     0.010863693726 STD  2 2 2 0     0
30 62979.771450890000     244.851011943740     26.807358975584 0 2 0
10 62979.841388840000     0.010861777275 STD  2 2 2 0     0
30 62979.841388840000     244.838040989025     26.815758251819 0 2 0
10 62979.848048530000     0.010861594907 STD  2 2 2 0     0
30 62979.848048530000     244.836805513042     26.816558096059 0 2 0
10&nb ...